Víta Vás Súkromná základná umelecká škola

Naša Súkromná základná umelecká škola sa nachádza v novej obytnej zóne Panoráma v novovybudovaných priestoroch.
Súkromná základná umelecká škola ponúka umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore – hra na sopránovej zobcovej flaute , neskôr aj v iných hudobných odboroch. Škola poskytuje možnosť hudobného vzdelávania pod vedením učiteľov z praxe, výkonných umelcov.  Jej cieľom je poskytnúť kvalitné umelecké vzdelávanie talentovaným deťom spravidla od 5 rokov.

Hudobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity, racionálneho myslenia.

Prepracovaná metodika výučby so zreteľom na individuálny prístup k žiakovi.

SZUŠ  vznikla ako alternatíva v umeleckom vzdelávaní na základnom stupni. Poskytuje plnohodnotné vzdelanie, ale aj otvorený, ľudský prístup a dialóg medzi učiteľom a žiakom. Našou snahou je napĺňať podstatu vzdelávania – odovzdávať poznatky a skúsenosti učiteľov žiakom – svojim následovníkom. V našich priestoroch vládne duch tvorivosti a atmosféra  rodiny. V žiadnom prípade nie strach zo zlých známok či bezduchý samoúčelný dril.

Škola bola v roku 2015 zaradená do siete škôl rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Motto:

„Kto chce pochopiť hudbu nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“
Jiří Mahen
(český dramatik, básnik, prozaik, režisér)


Zriaďovateľom Súkromnej základnej umeleckej školy, Jelšová 12, Košice je spoločnosť:

BabyPro, s.r.o.
Sídlo firmy:
Hlavná 414/20, 044 10 Geča, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel. Sro, vložka č.: 29945/V

IČO: 46 679 821
DIČ: 2023526087
Banka: Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2900265417/8330
IBAN: SK0883300000002900265417
Nie sme platcami DPH.

Vstúpte do sveta nových zvukov a melódií
Milí rodičia, tu získate základné informácie o prípravnom štúdiu na SZUŠ.
Odborný, príjemný a usmievavý personál, ktorý vníma Vaše dieťa ako individualitu.
Tu nájdete dokumenty potrebné pre prihlásenie Vašich detí ako aj iné tlačoviny a formuláre.

Kde nás nájdete?

Súkromná materská škola PANORÁMKA sa nachádza:

Pozrieť na mape