UCHÁDZAME SA O 2% DANE

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Zároveň si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane,v ktorom sú už uvedené naše údaje.

Na ňom uveďte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Túto sumu vypočítate z údajov v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa. Ak ste v danom roku odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tejto činnosti potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
Oba dokumenty najneskôr do 30. apríla pošlite daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Po splneni týchto podmienok má daňový úrad 90 dní  na to, aby previedol Vaše 2% v prospech prijímateľa Panorámka, n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí Vašu daň z príjmu príslušnému daňovému úradu.

Údaje o našej neeziskovej organizácii:

IČO: 45744351
Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Panorámka, n.o.
Ulica: Jelšová
Číslo: 12
PSČ: 040 22
Obec: Košice

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie 2/3%  (pdf/edit)
Potvrdenie o zaplatení dane (word/docx)

Poznámky:

  • Číslo účtu prijímateľa nie je potrebné, prostriedky na účet prevádza daňový úrad.
  • Minimálna poukázaná suma je 3 €.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.rozhodni.sk

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Ak ste právnická osoba a podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 1,5% (2%) vpisujete priamo do Vášho daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca.

Po splneni týchto podmienok má daňový úrad 90 dní  na to, aby previedol Vaše 2% v prospech prijímateľa Panorámka, n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.

Údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 45744351
Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Panorámka, n.o.
Ulica: Jelšová
Číslo: 12
PSČ: 040 22
Obec: Košice

Poznámky:

  • Právnická osoba môže v roku poukázať 2% dane len vtedy, ak do 31.marca darovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
  • Číslo účtu prijímateľa nie je potrebné, prostriedky na účet prevádza daňový úrad.
  • Minimálna poukázaná suma je 8 €.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.rozhodni.sk

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ak ste fyzická osoba a sami podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 2% vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Ak ste v danom roku odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tejto činnosti potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca.

Po splneni týchto podmienok má daňový úrad 90 dní  na to, aby previedol Vaše 2% v prospech prijímateľa Panorámka, n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.

Údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 45744351
Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Panorámka, n.o.
Ulica: Jelšová
Číslo: 12
PSČ: 040 22
Obec: Košice

Poznámky:

  • Číslo účtu prijímateľa nie je potrebné, prostriedky na účet prevádza daňový úrad.
  • Minimálna poukázaná suma je 3 €.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.rozhodni.sk

Našim krédom je správať sa zodpovedne, s rešpektom a úctou k spoločenstvu a okoliu, ktorého sa cítime byť súčasťou. Osobitne to platí v prípade výchovy a výučby detí. Je pre nás dôležité, aby sme ponúkali zákazníkom kvalitné a komplexné služby, ktoré rešpektujú potreby, všestranný rozvoj a zdravé sebavedomie detí.

n.o. Panorámka je riadne zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov asignovanej dane z príjmu právnickych a fyzických osôb.
Podrobnejšie informácie o registrácií príjemcu asignovanej dane sú dostupné na web stránke Notárskej komory SR http://www.notar.sk

Aj vďaka Vašej podpore môžeme byť užitočnejší.

Ďakujeme

Plagat-2017

Kde nás nájdete?

Súkromná materská škola PANORÁMKA sa nachádza:

Pozrieť na mape